18 decembrie 2016

Notă despre diferitele nuanţe de negru(Cuvînt înainte la traducerea în limba română a lucrării lui Achille Mbembe, Critique de la raison nègre, Idea, 2016, traducere de Ciprian Mihali şi Andreea Raţiu)


Cititorul va avea ocazia să descopere în acest text mai multe nuanţe şi semnificaţii ale cuvântului „negru”. Desigur, fiind vorba la origine despre o culoare a pielii, termenul „negru”  a ajuns să desemneze, prin extensie, acea parte a umanităţii care, prin contrast cu cei având pielea albă ori deschisă la culoare, este desemnată, obligată de aceştia din urmă, să poarte drept nume general – un nume abuziv, exclusiv şi excluziv – numele culorii pielii lor.
Intenţia principală a lui Achille Mbembe în această carte nu este de a analiza modalităţile prin care albul se opune în chip radical negrului sau invers, nelăsînd loc între ele unor nuanţe de gri. O asemenea opoziţie este oarecum dată şi ea face parte din strategiile gîndirii identităţii în lumea modernă, o gîndire a contrastelor şi diferenţelor grele, ancorată temeinic în imaginarul raselor. Opoziţia între omul alb şi omul negru este premisa majoră pe care se clădeşte premisa minoră şi, abia ea, cu adevărat problematică: aceea prin care – conform convenţiei adoptate în traducere – negrul devine Negru. Sau, cu spusele autorului, du noir, à travers le Noir, vers le Nègre. Cu alte cuvinte, de la constatarea culorii negre a pielii, trecînd prin opoziţia om alb-om negru, până la Negru, subiectul negru.

Traducători ai acestei cărţi, am adoptat o convenţie vizuală care poate părea uneori ea însăşi abuzivă: astfel, am ales ca pe tot parcursul acestei cărţi să redăm „Nègre” prin „Negru”, cu majusculă deci. Este posibil ca, din cînd în cînd, cititorul să-şi simtă privirea interpelată de către o asemenea intervenţie grafică, pe alocuri frecventă. Există însă o dublă motivaţie pentru această alegere. Mai întîi, e vorba de faptul că în limba franceză, beneficiază de majusculă (aşa cum se întîmplă cel mai adesea în această carte cu termenul Nègre) reprezentantul abstract sau reprezentanţii generici ai unor state, naţiuni sau etnii sau grupuri populaţionale: le Camerounais, les Italiens, l’Arabe, les Touaregs (în vreme ce în româneşte spunem „camerunezul”, „italienii”, „arabul”, „tuaregii”). Aici însă Negrul capătă majusculă tocmai pentru că, fără a fi membrii unui stat, ai unei naţiuni sau etnii, ci doar exemplare ale unei rase – oamenii africani sînt prinşi într-un dispozitiv de abstractizare şi de generalizare, dispozitiv pe care îl descrie în detaliu cartea lui Mbembe.
Apoi, pentru că limba română nu face deosebirea între Noir şi Nègre pentru a deosebi pur şi simplu omul cu pielea neagră de negrul pe care jargonul atît de bogat al limbii noastre l-ar numi mai degrabă în mod peiorativ „negrotei” (asta pentru a nu scotoci mai adînc în vocabularul plin de imaginaţie al limbii române). Ne putem însă imagina o mişcare elipsoidală a trecerii de la Noir la Nègre pentru a ajunge azi din nou la Noir, dar într-o altă poziţie: dacă primul Noir purta încă în el surpriza descoperirii brute a omului african, după istoria tragică şi violentă a Negrului ca Nègre (şi care este toată istoria modernităţii europene), regăsirea negrului ca Noir se produce printr-o operaţiune de metaforizare perseverentă, în care se depun eforturi vinovate şi suprarealiste de a pansa rănile lăsate în conştiinţa non-neagră de tratamentul aplicat vreme de secole Negrului ca Nègre. Violenţa făcută Negrului prin colonizarea ucigaşă a milioane de oameni şi confiscarea tuturor numelor lor dîndu-le în schimb acest unic nume de Nègre, dar şi prin rasismul care funcţionează drept combustibil al strategiilor identităţii, face ca astăzi nu doar Nègre, dar nici măcar Noir să nu mai poată fi rostit fără a trezi toţi demonii sclavagismului, ai colonizării, ai segregării, ai discriminării, ai crimei prevestite de însăşi pronunţarea cuvîntului. Rezumînd, am putea spune că abuzul înfăptuit prin transformarea negrului în Negru face cu neputinţă întoarcerea la… negru.


Prin urmare, o intervenţie grafică abuzivă, pe măsură unei asemenea abuz istoric despre care face vorbire această carte. Ea descrie, într-o rezonanţă foucaldiană, istoria procedurilor biologic-ştiinţifice, lingvistic-discursive, ideologice şi economice prin care se fabrică o categorie, un subiect nou în lumea nouă a modernităţii, Negrul. Negrul-Noir devine Negru-Nègre atunci cînd, pe de o parte, în lumea fizică, o parte a umanităţii, deosebită prin culoarea pielii, este retrasă prin captură, prin jefuire şi prin război din umanitate pentru a fi preschimbată în obiecte, mărfuri şi monede, în maşină de produs profit. Pe de altă parte, devenirea-Negru a lumii înseamnă producerea teoretică a unui subiect de rasă şi a unei raţiuni negre în care se cuprind deopotrivă figuri ale cunoaşterii (reprezentări, abstractizări, sintetizări, deducţii, extrapolări); paradigme de supunere subiectivă (sujet-assujetissement, tot în cheie foucaldiană, colonizare lingvistică şi discursivă); complexe psiho-onirice (fabulaţii, deliruri, fantasme, nevroze, obsesii, isterii…).

Negrul-Noir devine Negru-Nègre atunci cînd, reprezentîndu-ne omul african ca alteritate radicală, activăm cîte ceva din prea-plinul acestor operaţiuni şi calificări, atunci cînd, de pildă, în ignoranţa noastră cvasi-totală despre îndepărtata, sălbatica şi fierbintea Africă, nu găsim nici un reper în afara inferiorităţii umane vecină cu vegetalul şi animalul. Atunci cînd nu putem concepe relaţia noastră morală cu Negrul decît – în cel mai bun caz – sub forma unei lucrări civilizatoare şi umanitare pe care sîntem chemaţi să o realizăm, iar relaţia noastră culturală decît ca descoperire a artelor primitive (dansuri, măşti, incantaţii, exorcizări…) sau a locurilor exotice, populate de bărbaţi vînjoşi cu pielea strălucitoare şi negrese zvelte unduindu-se la umbra unor palmieri pe plaje însorite.
Negrul-Nègre este rezultatul unei ficţiuni. Dar o ficţiune cît se poate de eficientă, care a ucis milioane de oameni, a jefuit timp de secole un continent întreg, a produs imperii şi bogăţii nemaivăzute, a creat inegalităţi, sărăcie şi suferinţe nemaiîntîlnite în istorie, a dat naştere la războaie lungi şi păci fragile, a produs un imaginar, o literatură, arte plastice şi filme abundente. O ficţiune care, în momentele ei actuale de agonie, lasă în urmă o conştiinţă nesigură a umanităţii despre ea însăşi şi o figură tot mai abstractă, deci mai manipulabilă, a subiectului uman.

Cartea aceasta este complementul necesar la marile teorii ale subiectivităţii moderne. Ea completează în chip binevenit, fără ca prin asta să fie o reparaţie epistemologică, genealogiile şi arheologiile conştiinţei europene, punînd-o pe aceasta să se privească în oglinda alterităţii sale celei mai evidente şi mai contrastante cu putinţă. Critica raţiunii negre este, după mai bine de două secole de la lucrarea care-i inspiră numele, bilanţul eşecului unei raţiuni pretins pure care nu a ştiut, nu a putut şi mai ales nu a vrut să-şi urmeze legea morală sub cerul mai înstelat ca niciunde al Africii.


Ciprian Mihali

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu